Pressmeddelanden

Titel Datum Läs mer
SKV beslut om skatt vid sakutdelning 2018-10-16
NEVIs innehav MOBA skapar extension på ledande streamingtjänst 2018-10-10
NEVI investerar i techbolaget WaVR Tech AB 2018-10-08
NEVI’s innehav M.O.B.A genomför nyemission 2018-10-04
E-sports innehavet M.O.B.A. tillsätter nya ledamöter 2018-10-02
Innehavet Huso lanserar med kollektion med Chevaleresk 2018-09-26
E-sport innehav byter namn till M.O.B.A. Network AB (publ) 2018-09-24
Verksamhetsuppdatering New Equity Venture 2018-09-18
Lägesuppdatering för NEVI:s e-sport innehav 2018-09-17
NEVI investerar i Linkdev 2018-09-07
NEVI:s intressebolag Hubso fortsätter sin utveckling tillfredsställande 2018-08-29
Delårsrapport två 2018 2018-08-22
Game Chest Group har tagit beslut om inledande av noteringsprocess 2018-07-13
Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-06-28
Nevi Advisory har antagits som mentor på NGM MTF 2018-06-27
Ställer sig positiva till uppköpserbjudande avseende Seapilot 2018-06-25
Marknadsmeddelande 156 - New Equity Venture International AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Game Chest group den 29 juni 2018 2018-06-19
Bildar bolag i UK 2018-06-18
Dotterbolag ingår LOI 2018-06-13
Genomför aktietransaktion i CGit 2018-06-07
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB 2018-05-28
Game Chest Group fastställer tilläggsköpeskilling 2018-05-23
Delårsrapport ett 2018 2018-05-17
Hubso genomför kapitalanskaffning om 2,8 MSEK 2018-05-16
Dotterbolaget Le Sowt AB avträder från förvärvsavtal rörande Copenhagen Flames IVS 2018-05-15
Hubso inleder process om extern kapitalanskaffning 2018-05-14
Delar ut aktier i innehavet Game Chest Group 2018-05-08
Kommuniké från årsstämma 2018-04-17
Publicering av årsredovisning 2017 2018-04-03
Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17 2018-03-29
Dotterbolaget Le Sowt förvärvar bolag inom e-sport 2018-03-27
Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet 2018-03-22
Ser positivt på kapitalinjektion och utveckling i Sjöstrand Coffee 2018-03-21
NEVI har för avsikt att teckna aktier i innehavet Entella IT AB:s spridningsemission 2018-03-20
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2018-03-12
NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet 2018-03-06
Lägesuppdatering för NEVI:s intressebolag HUBSO 2018-02-27
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-22
NEVI tecknar sin andel i VideoBursts företrädesemission 2018-02-02
Lägesuppdatering Game Chest Group 2018-01-12
NEVI:s innehav Game Chest Group gör klart med ny VD 2018-01-08
NEVI tecknar aktier i CGit:s spridningsemission 2017-12-18
Investerare köper aktier i FGG av NEVI 2017-12-18
NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran 2017-12-14
Innehavet CGit noteras på Aktietorget 2017-12-06
Betydande innehav på frammarsch 2017-12-01
Statusuppdatering för Bolagets onoterade innehav november 2017 2017-11-29
NEVI:s innehav Orgo Tech genomför fullt garanterad noteringsemission inför notering på Aktietorget 2017-11-27
Delårsrapport tre 2017 2017-11-16
NEVI:s dotterbolags förvärv av UBERCRATE LTD slutfört 2017-11-15
Beslut om kapitalanskaffning UBERCRATE LTD 2017-11-01
NEVI:s dotterbolag förvärvar UBERCRATE LTD 2017-10-24
NEVI:s intressebolag HUBSO ingår avtal med Sanne Alexandra 2017-10-17
Uppdatering UBERCRATE LTD 2017-10-13
Lägesuppdatering Docci 2017-10-11
Korrigering av information angående UBERCRATE LTD 2017-10-10
Innehavet Orgo Tech inleder noteringsprocess 2017-10-10
NEVI ökar innehavet i CGIT 2017-09-25
Ingår LOI om förvärv av UBERCRATE LTD - digital gaming leverantör 2017-09-22
Innehavet CGIT ökar omsättning och inleder noteringsprocess 2017-09-21
NEVI:s in-house projekt Docci.se nära slutfas av utvecklingsstadiet, inleder betatestning 2017-09-18
NEVI:s innehav Zoomability uppmärksammas i amerikanska Fox television network 2017-09-11
Investerar 3,1 MSEK i Future Gaming Group 2017-09-06
Innehavet CGIT erhåller betydande order 2017-09-06
NEVI stärker organisationen för att öka investeringstempot 2017-08-30
Robin Vestersten tillträder som ny VD för NEVI 2017-08-29
Flaggning i Future Gaming Group 2017-08-24
Lägesrapport: HUBSO(tidigare COOPY) första månaden med intäkter 2017-08-21
Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30 2017-08-18
NEVI tilläggsinvesterar i innehavet Zoomability 2017-08-16
Flaggning i Playhippo 2017-08-03
Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB 2017-07-25
Emission registrerad hos bolagsverket 2017-07-25
Lägesuppdatering för NEVI - juli 2017 2017-07-06
Utfall av företrädesemission 2017-07-04
NEVI beslutat om att lämna innehav 2017-06-21
NEVI investerar i IT-bolaget CGIT 2017-06-20
NEVI:s tecknar sig för nya aktier i Playhippo gm kvittningsemission 2017-06-19
Lägesuppdatering & teckningstid i företrädesemission startar 2017-06-14
Marknadsmeddelande 163/17 - Information om företrädesemission New Equity Venture International AB 2017-06-05
NEVI genomför företrädesemission 2017-06-02
NEVI:s tecknar aktier i iApoteks spridningsemission 2017-05-31
Lägesuppdatering NEVI 2017-05-31
NEVI:s innehav COOPY.SE växer genom avtal med ny profil 2017-05-30
NEVI tecknar sig för sin del i Videoburst företrädesemission 2017-05-18
Delårsrapport ett 2017 NEVI 2017-05-05
Flytt av rapportdatum till 2017-05-05 2017-05-04
NEVI startar in-house projekt inom e-hälsa - Docci.se 2017-05-03
NEVI:s nya techbolag COOPY ingår avtal med Sveriges största matblogg 2017-05-03
SKV utlåtande om utdelning av iApotek 2017-05-02
NEVI:s innehav Ayima inleder noteringsemission 2017-04-20
Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI 2017-04-19
NEVI och Tourn har anställt VD för joint venture projektet 2017-04-05
NEVI:s innehav iApotek har lämnat in ansökan för notering och har genomfört riktad emission 2017-04-04
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18 2017-03-30
Publicering av årsredovisning 2016 2017-03-29
ORGO TECH:s bildoptimeringslösning live på WordPress 2017-03-28
NEVI flaggar i Fastout 2017-03-16
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2017-03-16
NEVI och Tourn bildar gemensamt techbolag 2017-03-16
Kommunike från extra bolagsstämma 2017-03-09
Marknadsmeddelande 48/17 – New Equity Venture International ABs aktie handlas exkl. utdelning av aktier i iApotek Int AB den 10 mars 2017 2017-03-06
Innehav inleder noteringsprocess samt förtydligande av kallelse till extra stämma 2017-02-17
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int AB 2017-02-15
NEVI ökar innehavet i Ayima 2017-02-13
NEVI delar ut aktier i iApotek Int AB som del i noteringsprocess 2017-02-07
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 2017-02-06
NEVI:s innehav Ayima redovisade drygt 114 MSEK i försäljning 2016 2017-02-03
NEVI:s ändrar rapportdatum till 2017-02-06 2017-02-03
NEVI:s innehav Zoomability inleder noteringsprocess samt genomför emission 2017-02-02
NEVI:s dotterbolag förvärvar Ayima Holdings Ltd 2017-02-01
NEVI:s innehav ORGO TECH har genomfört en nyemission 2017-01-26
NEVI:s innehav Power & Tower har genomfört riktad emission 2017-01-16
NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB 2017-01-05
Innehavet iApotek Int AB inleder listningsprocess 2016-12-20
NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo 2016-12-14
NEVIs innehav Transiro godkänt för listning på NGM 2016-12-08
Utfall av emission i NEVIs innehav Aerowash 2016-12-06
NEVI:s innehav Entella har genomfört en kontant nyemission samt förvärv 2016-12-01
NEVI flaggar upp över 10 % av röster i Sjöstrand Coffee Int. AB 2016-11-30
NEVI:s dotterbolag förvärvar två Bolag 2016-11-29
NEVI blir delägare i Playhippo genom uppköp av Future Gaming Group 2016-11-23
Aerowash inleder idag emission inför notering 2016-11-22
Aerowash genomför fullt garanterad emission inför notering 2016-11-18
Lägesuppdatering iApotek 2016-11-16
NEVI bildar nytt Bolag med tillsammans investerare 2016-11-11
Intressebolaget Aerowash genomför Pre-IPO 2016-11-10
NEVI går in som delägare i ny IT-start-up 2016-11-08
NEVI:s innehav Transiro Int övertecknades i noteringsemission 2016-11-02
Delårsrapport tre 2016 2016-10-27
Dotterbolag förvärvar Bolag Aerowash 2016-10-18
NEVI:s intressebolag ORGO TECH har levererat sin första “testorder” 2016-10-17
NEVI:s innehav Transiro Int AB genomför spridningsemission 2016-10-17
NEVI förvärvar samtliga aktier i “in-house-projekt” 2016-10-05
Lägesuppdatering “in-house-projekt” 2016-09-30
NEVI:s intressebolag ORGO TECH lanserar ny produkt 2016-09-28
Innehavet Transiro Int AB förbereder sig för notering 2016-09-22
Intressebolaget MOVI får uppmärksamhet i tidningen Metro 2016-09-19
Dotterbolaget Future Gaming Group genomför nyemission 2016-09-09
NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group 2016-08-26
Dotterbolag genomför tredje förvärvet av speloperatör; Vipstakes.com 2016-08-22
Dotterbolaget förvärvar ytterligare en speloperatör Mywin24.com 2016-08-19
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com 2016-08-08
Halvårsrapport - 2016 2016-07-28
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com 2016-07-08
NEVI bildar nytt bolag med inriktning gaming & gambling 2016-07-07
Ytterligare emission i dotterbolag B18 Invest 1 AB(iApotek.se) 2016-07-05
Kapitalisering av iApotek.se & shaveit.se 2016-06-30
Lägesuppdatering: in-house-projekt iapotek & shaveit.se 2016-06-30
Ökat innehavet i Videobur Sthlm Int. AB 2016-06-21
Lanserar iApotek.se 2016-06-15
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i GoldX Int AB i pågående nyemission 2016-06-14
Ökar innehavet i Fastout Int AB 2016-06-10
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i DBPs pågående nyemission 2016-06-01
Går in som investerare i tidig start-up: ORGOTECH 2016-05-31
Ökar innehavet i Videoburst Sthlm Int AB 2016-05-31
Intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB klar för listning 2016-05-24
NEVI går in som investerar i bolag inom e-commerce 2016-05-19
Lägesuppdatering in-house-projekt iApotek.se 2016-05-12
Flaggning i Sjöstrand Coffee Int. AB 2016-05-10
Ökar aktieinnehav i Mobilåtervinning i Sverige AB 2016-05-09
Kvartalsrapport ett - 2016 2016-04-19
Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19 2016-04-18
Kommuniké från årsstämma i NEVI 2016-04-12
Ökar i Mobilåtervinning och avyttrar Eyeonid 2016-04-04
Avyttrat hela innehavet i Acrinova 2016-03-29
Årsredovisning 2015 2016-03-24
Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12 2016-03-24
Flaggning i Acrinova AB 2016-03-09
Flaggning i DBP 2016-03-09
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2016-03-09
Emission i intressebolag Mobilåtervinning registrerad 2016-03-02
Intressebolaget Mobilåtervinning slutför förvärv och tas upp för handel 2016-02-25
Substansvärdering NEVI 2016-01-31 2016-02-11
Bokslutskommuniké - 2015 2016-02-10
Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10 2016-02-09
Flaggning i Sjöstrand Coffee; NEVI strukturerar om ägande går i SCC 2016-01-20
NEVI går in som delägare i ny start-up; Videobur Sthlm AB 2016-01-15
Lägesuppdatering NEVI; Shaveit.se, Mobilåtervinning, Sjöstrand Coffee 2015-12-30
Uppdatering om innehaven FastOut & Sjöstrand Coffee 2015-11-30
”Beta-lanserar” in-house projektet Shaveit.se 2015-11-23
Investerar i Partner Fondkommission AB 2015-11-20
Innehavet Fastout lanserar nya samarbeten 2015-11-16
Delårsrapport tre - 2015 2015-11-05
Flytt av rapportdatum 2015-11-04
Avyttring av aktier 2015-11-02
Investerar i ”coffee concept” Bolaget Sjöstrand Coffee 2015-10-21
Marknadsmeddelande 163/15 – Last day of trading in New Equity Venture BTA B 2015-10-16
Sista dag för handel med BTA 2015-10-16
Nya aktier registrerade hos Bolagsverket 2015-10-15
Flaggning 2015-10-12
Substansvärdering NEVI 2015-09-30 2015-10-05
Tilläggsinvestering i Fastout 2015-10-02
Utfall företrädesemission 2015-10-01
Amorterar av räntebärande lån 2015-09-29
NEVI har avyttrat aktier i Acrinova 2015-09-25
Huvudägare tecknar i pågående nyemissionen 2015-09-17
Investerar i Internetbolaget Fastout AB 2015-09-17
Teckningstiden i företrädesemissionen inleds 2015-09-15
NEVI publicerar memorandum 2015-09-10
Marknadsmeddelande 148/15 – Information om företrädesemission i New Equity Venture International 2015-09-04
NEVI genomför förträdesemission 2015-09-04
Substansvärdering NEVI 2015-08-31 2015-09-02
Halvårsrapport ett - 2015 2015-08-17
Flytt av rapportsdatum 2015-08-14
Substansvärdering NEVI 2015-07-31 2015-08-06
Investerar i IT-säkerhetsföretag Eyeonid Technology AB 2015-07-29
Substansvärdering NEVI 2015-06-30 2015-07-01
Substansvärdering NEVI 2015-05-31 2015-06-02
Substansvärdering NEVI 2015-04-30 2015-05-05
Delårsrapport ett - 2015 2015-05-05
Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015 2015-05-04

För äldre pressmeddelanden kan ni besöka vår sida på AktieTorget.se.