Investor Relations

Pressmeddelanden

Titel Datum
Verksamhetsuppdatering New Equity Venture 2018-09-18 Läs
Lägesuppdatering för NEVI:s e-sport innehav 2018-09-17 Läs
NEVI investerar i Linkdev 2018-09-07 Läs
NEVI:s intressebolag Hubso fortsätter sin utveckling tillfredsställande 2018-08-29 Läs
Game Chest Group har tagit beslut om inledande av noteringsprocess 2018-07-13 Läs
Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-06-28 Läs
Nevi Advisory har antagits som mentor på NGM MTF 2018-06-27 Läs
Bildar bolag i UK 2018-06-18 Läs
Dotterbolag ingår LOI 2018-06-13 Läs
Genomför aktietransaktion i CGit 2018-06-07 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB 2018-05-28 Läs
Game Chest Group fastställer tilläggsköpeskilling 2018-05-23 Läs
Dotterbolaget Le Sowt AB avträder från förvärvsavtal rörande Copenhagen Flames IVS 2018-05-15 Läs
Hubso inleder process om extern kapitalanskaffning 2018-05-14 Läs
Delar ut aktier i innehavet Game Chest Group 2018-05-08 Läs
Dotterbolaget Le Sowt förvärvar bolag inom e-sport 2018-03-27 Läs
Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet 2018-03-22 Läs
Ser positivt på kapitalinjektion och utveckling i Sjöstrand Coffee 2018-03-21 Läs
NEVI har för avsikt att teckna aktier i innehavet Entella IT AB:s spridningsemission 2018-03-20 Läs
NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet 2018-03-06 Läs
NEVI tecknar sin andel i VideoBursts företrädesemission 2018-02-02 Läs
Lägesuppdatering Game Chest Group 2018-01-12 Läs
NEVI:s innehav Game Chest Group gör klart med ny VD 2018-01-08 Läs
NEVI tecknar aktier i CGit:s spridningsemission 2017-12-18 Läs
Investerare köper aktier i FGG av NEVI 2017-12-18 Läs
NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran 2017-12-14 Läs
Innehavet CGit noteras på Aktietorget 2017-12-06 Läs
Statusuppdatering för Bolagets onoterade innehav november 2017 2017-11-29 Läs
NEVI:s innehav Orgo Tech genomför fullt garanterad noteringsemission inför notering på Aktietorget 2017-11-27 Läs
NEVI:s dotterbolags förvärv av UBERCRATE LTD slutfört 2017-11-15 Läs
Beslut om kapitalanskaffning UBERCRATE LTD 2017-11-01 Läs
NEVI:s dotterbolag förvärvar UBERCRATE LTD 2017-10-24 Läs
NEVI:s intressebolag HUBSO ingår avtal med Sanne Alexandra 2017-10-17 Läs
Uppdatering UBERCRATE LTD 2017-10-13 Läs
Lägesuppdatering Docci 2017-10-11 Läs
Korrigering av information angående UBERCRATE LTD 2017-10-10 Läs
Innehavet Orgo Tech inleder noteringsprocess 2017-10-10 Läs
NEVI ökar innehavet i CGIT 2017-09-25 Läs
Ingår LOI om förvärv av UBERCRATE LTD - digital gaming leverantör 2017-09-22 Läs
Innehavet CGIT ökar omsättning och inleder noteringsprocess 2017-09-21 Läs
NEVI:s in-house projekt Docci.se nära slutfas av utvecklingsstadiet, inleder betatestning 2017-09-18 Läs
Investerar 3,1 MSEK i Future Gaming Group 2017-09-06 Läs
Innehavet CGIT erhåller betydande order 2017-09-06 Läs
Robin Vestersten tillträder som ny VD för NEVI 2017-08-29 Läs
Flaggning i Future Gaming Group 2017-08-24 Läs
Lägesrapport: HUBSO(tidigare COOPY) första månaden med intäkter 2017-08-21 Läs
NEVI tilläggsinvesterar i innehavet Zoomability 2017-08-16 Läs
Flaggning i Playhippo 2017-08-03 Läs
Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB 2017-07-25 Läs
Emission registrerad hos bolagsverket 2017-07-25 Läs
Lägesuppdatering för NEVI - juli 2017 2017-07-06 Läs
Utfall av företrädesemission 2017-07-04 Läs
NEVI beslutat om att lämna innehav 2017-06-21 Läs
NEVI investerar i IT-bolaget CGIT 2017-06-20 Läs
NEVI:s tecknar sig för nya aktier i Playhippo gm kvittningsemission 2017-06-19 Läs
Lägesuppdatering & teckningstid i företrädesemission startar 2017-06-14 Läs
Marknadsmeddelande 163/17 - Information om företrädesemission New Equity Venture International AB 2017-06-05 Läs
NEVI genomför företrädesemission 2017-06-02 Läs
NEVI:s tecknar aktier i iApoteks spridningsemission 2017-05-31 Läs
Lägesuppdatering NEVI 2017-05-31 Läs
NEVI:s innehav COOPY.SE växer genom avtal med ny profil 2017-05-30 Läs
NEVI tecknar sig för sin del i Videoburst företrädesemission 2017-05-18 Läs
Flytt av rapportdatum till 2017-05-05 2017-05-04 Läs
NEVI startar in-house projekt inom e-hälsa - Docci.se 2017-05-03 Läs
NEVI:s nya techbolag COOPY ingår avtal med Sveriges största matblogg 2017-05-03 Läs
SKV utlåtande om utdelning av iApotek 2017-05-02 Läs
NEVI:s innehav Ayima inleder noteringsemission 2017-04-20 Läs
NEVI och Tourn har anställt VD för joint venture projektet 2017-04-05 Läs
NEVI:s innehav iApotek har lämnat in ansökan för notering och har genomfört riktad emission 2017-04-04 Läs
ORGO TECH:s bildoptimeringslösning live på WordPress 2017-03-28 Läs
NEVI flaggar i Fastout 2017-03-16 Läs
NEVI och Tourn bildar gemensamt techbolag 2017-03-16 Läs
Kommunike från extra bolagsstämma 2017-03-09 Läs
Marknadsmeddelande 48/17 – New Equity Venture International ABs aktie handlas exkl. utdelning av aktier i iApotek Int AB den 10 mars 2017 2017-03-06 Läs
Innehav inleder noteringsprocess samt förtydligande av kallelse till extra stämma 2017-02-17 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int AB 2017-02-15 Läs
NEVI ökar innehavet i Ayima 2017-02-13 Läs
NEVI delar ut aktier i iApotek Int AB som del i noteringsprocess 2017-02-07 Läs
NEVI:s innehav Ayima redovisade drygt 114 MSEK i försäljning 2016 2017-02-03 Läs
NEVI:s ändrar rapportdatum till 2017-02-06 2017-02-03 Läs
NEVI:s innehav Zoomability inleder noteringsprocess samt genomför emission 2017-02-02 Läs
NEVI:s dotterbolag förvärvar Ayima Holdings Ltd 2017-02-01 Läs
NEVI:s innehav ORGO TECH har genomfört en nyemission 2017-01-26 Läs
NEVI:s innehav Power & Tower har genomfört riktad emission 2017-01-16 Läs
NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB 2017-01-05 Läs
Innehavet iApotek Int AB inleder listningsprocess 2016-12-20 Läs
NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo 2016-12-14 Läs
NEVIs innehav Transiro godkänt för listning på NGM 2016-12-08 Läs
Utfall av emission i NEVIs innehav Aerowash 2016-12-06 Läs
NEVI:s innehav Entella har genomfört en kontant nyemission samt förvärv 2016-12-01 Läs
NEVI flaggar upp över 10 % av röster i Sjöstrand Coffee Int. AB 2016-11-30 Läs
NEVI:s dotterbolag förvärvar två Bolag 2016-11-29 Läs
Nevi's subsidiary acquires two companies 2016-11-29 Läs
NEVI blir delägare i Playhippo genom uppköp av Future Gaming Group 2016-11-23 Läs
Aerowash inleder idag emission inför notering 2016-11-22 Läs
Aerowash genomför fullt garanterad emission inför notering 2016-11-18 Läs
Lägesuppdatering iApotek 2016-11-16 Läs
NEVI bildar nytt Bolag med tillsammans investerare 2016-11-11 Läs
Intressebolaget Aerowash genomför Pre-IPO 2016-11-10 Läs
NEVI går in som delägare i ny IT-start-up 2016-11-08 Läs
NEVI:s innehav Transiro Int övertecknades i noteringsemission 2016-11-02 Läs
Dotterbolag förvärvar Bolag Aerowash 2016-10-18 Läs
NEVI:s innehav Transiro Int AB genomför spridningsemission 2016-10-17 Läs
NEVI förvärvar samtliga aktier i “in-house-projekt” 2016-10-05 Läs
Lägesuppdatering “in-house-projekt” 2016-09-30 Läs
Innehavet Transiro Int AB förbereder sig för notering 2016-09-22 Läs
Dotterbolaget Future Gaming Group genomför nyemission 2016-09-09 Läs
Dotterbolag genomför tredje förvärvet av speloperatör; Vipstakes.com 2016-08-22 Läs
Dotterbolaget förvärvar ytterligare en speloperatör Mywin24.com 2016-08-19 Läs
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com 2016-08-08 Läs
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com 2016-07-08 Läs
NEVI bildar nytt bolag med inriktning gaming & gambling 2016-07-07 Läs
Ytterligare emission i dotterbolag B18 Invest 1 AB(iApotek.se) 2016-07-05 Läs
Kapitalisering av iApotek.se & shaveit.se 2016-06-30 Läs
Lägesuppdatering: in-house-projekt iapotek & shaveit.se 2016-06-30 Läs
Ökat innehavet i Videobur Sthlm Int. AB 2016-06-21 Läs
Lanserar iApotek.se 2016-06-15 Läs
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i GoldX Int AB i pågående nyemission 2016-06-14 Läs
Ökar innehavet i Fastout Int AB 2016-06-10 Läs
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i DBPs pågående nyemission 2016-06-01 Läs
Går in som investerare i tidig start-up: ORGOTECH 2016-05-31 Läs
Ökar innehavet i Videoburst Sthlm Int AB 2016-05-31 Läs
Intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB klar för listning 2016-05-24 Läs
NEVI går in som investerar i bolag inom e-commerce 2016-05-19 Läs
Lägesuppdatering in-house-projekt iApotek.se 2016-05-12 Läs
Flaggning i Sjöstrand Coffee Int. AB 2016-05-10 Läs
Ökar aktieinnehav i Mobilåtervinning i Sverige AB 2016-05-09 Läs
Ökar i Mobilåtervinning och avyttrar Eyeonid 2016-04-04 Läs
Avyttrat hela innehavet i Acrinova 2016-03-29 Läs
Flaggning i Acrinova AB 2016-03-09 Läs
Flaggning i DBP 2016-03-09 Läs
Emission i intressebolag Mobilåtervinning registrerad 2016-03-02 Läs
Intressebolaget Mobilåtervinning slutför förvärv och tas upp för handel 2016-02-25 Läs
Substansvärdering NEVI 2016-01-31 2016-02-11 Läs
Flaggning i Sjöstrand Coffee; NEVI strukturerar om ägande går i SCC 2016-01-20 Läs
NEVI går in som delägare i ny start-up; Videobur Sthlm AB 2016-01-15 Läs
Lägesuppdatering NEVI; Shaveit.se, Mobilåtervinning, Sjöstrand Coffee 2015-12-30 Läs
Uppdatering om innehaven FastOut & Sjöstrand Coffee 2015-11-30 Läs
”Beta-lanserar” in-house projektet Shaveit.se 2015-11-23 Läs
Investerar i Partner Fondkommission AB 2015-11-20 Läs
Innehavet Fastout lanserar nya samarbeten 2015-11-16 Läs
Flytt av rapportdatum 2015-11-04 Läs
Avyttring av aktier 2015-11-02 Läs
Investerar i ”coffee concept” Bolaget Sjöstrand Coffee 2015-10-21 Läs
Marknadsmeddelande 163/15 – Last day of trading in New Equity Venture BTA B 2015-10-16 Läs
Sista dag för handel med BTA 2015-10-16 Läs
Nya aktier registrerade hos Bolagsverket 2015-10-15 Läs
Flaggning 2015-10-12 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-09-30 2015-10-05 Läs
Tilläggsinvestering i Fastout 2015-10-02 Läs
Utfall företrädesemission 2015-10-01 Läs
Amorterar av räntebärande lån 2015-09-29 Läs
NEVI har avyttrat aktier i Acrinova 2015-09-25 Läs
Huvudägare tecknar i pågående nyemissionen 2015-09-17 Läs
Investerar i Internetbolaget Fastout AB 2015-09-17 Läs
Teckningstiden i företrädesemissionen inleds 2015-09-15 Läs
NEVI publicerar memorandum 2015-09-10 Läs
Marknadsmeddelande 148/15 – Information om företrädesemission i New Equity Venture International 2015-09-04 Läs
NEVI genomför förträdesemission 2015-09-04 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-08-31 2015-09-02 Läs
Flytt av rapportsdatum 2015-08-14 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-07-31 2015-08-06 Läs
Investerar i IT-säkerhetsföretag Eyeonid Technology AB 2015-07-29 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-06-30 2015-07-01 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-05-31 2015-06-02 Läs
Substansvärdering NEVI 2015-04-30 2015-05-05 Läs

Finansiella Rapporter

Titel Datum
Delårsrapport två 2018 2018-08-22 Läs
Delårsrapport ett 2018 2018-05-17 Läs
Kommuniké från årsstämma 2018-04-17 Läs
Publicering av årsredovisning 2017 2018-04-03 Läs
Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17 2018-03-29 Läs
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2018-03-12 Läs
Lägesuppdatering för NEVI:s intressebolag HUBSO 2018-02-27 Läs
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-22 Läs
Betydande innehav på frammarsch 2017-12-01 Läs
Delårsrapport tre 2017 2017-11-16 Läs
NEVI:s innehav Zoomability uppmärksammas i amerikanska Fox television network 2017-09-11 Läs
NEVI stärker organisationen för att öka investeringstempot 2017-08-30 Läs
Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30 2017-08-18 Läs
Delårsrapport ett 2017 NEVI 2017-05-05 Läs
Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI 2017-04-19 Läs
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18 2017-03-30 Läs
Publicering av årsredovisning 2016 2017-03-29 Läs
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2017-03-16 Läs
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 2017-02-06 Läs
Delårsrapport tre 2016 2016-10-27 Läs
NEVI:s intressebolag ORGO TECH har levererat sin första “testorder” 2016-10-17 Läs
NEVI:s intressebolag ORGO TECH lanserar ny produkt 2016-09-28 Läs
Intressebolaget MOVI får uppmärksamhet i tidningen Metro 2016-09-19 Läs
NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group 2016-08-26 Läs
Halvårsrapport - 2016 2016-07-28 Läs
Kvartalsrapport ett - 2016 2016-04-19 Läs
Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19 2016-04-18 Läs
Kommuniké från årsstämma i NEVI 2016-04-12 Läs
Årsredovisning 2015 2016-03-24 Läs
Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12 2016-03-24 Läs
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB 2016-03-09 Läs
Bokslutskommuniké - 2015 2016-02-10 Läs
Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10 2016-02-09 Läs
Delårsrapport tre - 2015 2015-11-05 Läs
Halvårsrapport ett - 2015 2015-08-17 Läs
Delårsrapport ett - 2015 2015-05-05 Läs
Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015 2015-05-04 Läs

Finansiell Kalender

Titel Planerat datum
Delårsrapport Q1 2018-05-17
Halvårsrapport 2018-08-22
Delårsrapport Q3 2018-11-15

Bolagsstyrning

Robin Vestersten är bolagets verkställande direktör och har varit ledamot i New Equity Venture Int. AB sedan mars 2017. Robins bakgrund innefattar studier inom ekonomi på Södertörns högskola, samt byggteknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Robin har en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och bolagsledning genom styrelseuppdrag och olika roller som ledande befattningshavare i såväl noterade som onoterade bolag. Robin har genom sin bakgrund erhållit en stark kompetens inom försäljning, verksamhetsutveckling och organisation.

Thomas Jansson är bolagets styrelseordförande och styrelseledamot i New Equity Venture Int AB sedan mars 2014. Thomas har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning industriell ekonomi och har under sin karriär varit verksam inom såväl detaljhandel som dagligvaruhandel. Han bidrar Bolaget med expertis från hans omfattande långa erfarenhet i finansbranschen, ledarskap och handel av begagnade varor. I dagsläget har Thomas, genom NEVI, varit med och genomfört ett antal lyckade börsnoteringar det senaste året på såväl bolag som han själv har varit med och grundat som bolag han har investerat i.

Christian Kronegård är styrelseledamot i New Equity Venture Int. AB sedan april 2015. Christian är utöver sitt styrelseuppdrag i bolaget även VD för noterade bolagen Precisionsmetall Group AB och iApotek Int AB som båda är noterade på Aktietorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI koncernens dotterbolag.

Carl Kock är styrelseledamot i New Equity Venture Int. AB sedan april 2015. Carl Kock har stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget Upplands Tak & Entreprenad AB där han varit ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ projektledare. Carl bidrar till Bolaget med expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet samt uppbyggande av start-up bolag.

Aktien

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

VD
Robin Vestersten

Styrelseordförande
Thomas Jansson

IR-Kontakt

[email protected]

Informationspolicy

Adress

Box 5141

102 43 STOCKHOLM

E-postadress

[email protected]

Telefon

08-410 59 140