Investor Relations

Financial Reports

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock & shareholders Articles of association Contact
2022-11-21

Interim report three 2022

Stockholm 2022-11-21 Complete report is attached. Dear shareholders, We have finished the third q...

Read more
2022-11-21

Delårsrapport tre 2022

Stockholm 2022-11-21 Fullständig rapport finns bilagd. Kära aktieägare, Vi har avslutat årets...

Read more
2020-02-20

Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Komplettering avseende saknad MAR-etikett i "word version".  Fullständig ra...

Read more
2020-02-20

NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gåt...

Read more
2019-08-22

Delårsrapport två för 2019

Stockholm 2019-08-22 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-05-07

Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-04-30

Årsredovisning

Read more
2019-02-28

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

För fullständig rapport se bilaga.  VD har ordet  2018 kan summeras som ett riktigt mellanår....

Read more
2018-11-13

Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Stockholm 2018-11-13 För fullständig rapport se länk nedan. Ordförande har ordet Tredje kvartal...

Read more
2018-08-22

Delårsrapport två 2018

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017 KONCERNEN TOTALA INTÄKTER 11,...

Read more
2018-05-17

Delårsrapport ett 2018

STOCKHOLM 2018-05-17 MSEK Q1 2018 Q1 2017 HELÅR 2017 KONCERNEN TOTA...

Read more
2018-04-03

Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-03 I bolagets årsredovisning, se bilaga, har justeringar om ca 0,35 MSEK skett f...

Read more
2018-02-22

Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt: (MSEK) KONCERNEN Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016...

Read more
2017-11-16

Delårsrapport tre 2017

(MSEK) KONCERNEN  2017 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 -...

Read more
2017-08-18

Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18 För fullständig rapport se bifogad fil.  Finansiella siffror i sammandrag....

Read more
2017-05-05

Delårsrapport ett 2017 NEVI

Stockholm 2017-05-05 För fullständig rapport se bilaga. VD har ordet När kvartal ett 2016 prese...

Read more
2017-03-29

Publicering av årsredovisning 2016

Stockholm 2017-03-29 Se bilaga.   För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson ...

Read more
2017-02-06

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06 För fullständig rapport, se bilaga. VD har ordet 2016 var resultatmässigt...

Read more
2016-10-27

Delårsrapport tre 2016

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016 · Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0) · Rör...

Read more
2016-07-28

Halvårsrapport - 2016

Finansiell översikt och VD har ordet Koncernens finansiella Moderbolagets finansiell översikt ...

Read more
2016-04-19

Kvartalsrapport ett - 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil) 2016-01-01 - 2016-03-31 Finansiell översikt Koncernens f...

Read more
2016-02-10

Bokslutskommuniké - 2015

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015          MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HEL...

Read more
2015-11-05

Delårsrapport tre - 2015

Finansiell översikt koncernens finansiella översikt jan – sep 2015 Totala intäkter uppgick ti...

Read more
2015-08-17

Halvårsrapport ett - 2015

Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ) avger härmed följa...

Read more