Hem
Följ aktien
Pressmeddelanden
Pressmeddelanden publicerade
 tidigare än 2014-12-15

Innehav
Finansiella rapporter
Finansiell kalendar
VD & Styrelse
Kontakt
New Equity Venture Int. AB
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 18 A, 5tr Stockholm
Postadress:
BOX 5141, 102 43 Stockholm
ir(at)newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB
handlas på AktieTorgetVerksamhetsbeskrivning
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

NEVI genomför en företrädesemission 14-30 Juni 2017.

För mer information se: memorandum eller teaser.
Teckning utan företrädesrätt

Besök oss:
Birger Jarlsgatan 18 A, 5tr
Stockholm

Postadress:
BOX 5141
10243 Stockholm
Maila oss:
ir (at) newequityventure.com